Södertälje Mölkky
Sällskap arrangerar

Öppna Utomhus SM i MÖLKKY den 13 augusti 2011

 

PLATS & TIDER

Plats: Boulehallen (Lillehallen Petanque)
Hovsjö, Tvetavägen 10 i SÖDERTÄLJE


Tid: Registrering från 08:30. Här kontrolleras uppgifter om lagspelare, lagkapten och spelordning samt ev. Klubb och reserver.

Tävlingsstart kl 09:00 och fram tills vinnarna fått sina medaljer.

 

Tävlingen är Lagtävling

Laget ska bestå av 4 tävlande.
Man får ha 2 reserver.

 

ANMÄLAN

Anmälan, är BINDANDE, ska vara inne senast den

5 augusti 2011

Anmälan görs på e-post: sm2011@molkky.se eller telefon 0707283629 Timo

Uppgifter att lämna vid anmälan är:

Lagnamn och namn på spelare samt spelordning.

(ex. Lag: Smurfarna. Spelordning: 1. Olle 2. Julia 3. Pentti 4. Anna)

 

 

TÄVLINGSREGLER

Normalregler tillämpas för SM spelet. En genomgång före spelstart görs av huvuddomare.

 

Normalregler Mölkky

Käglorna ställs upp i tät formation, enligt bild nedan. 3-4 meters avstånd från spelarna. Antalet spelare är 2+ om man spelar individuellt. I mästerskap spelar man i lag om 4.

Man lottar om vilket lag/spelare som börjar kasta.

Spelet går ut på att försöka få exakt 50 poäng. Om spelaren fäller endast en kägla, får han/hon det poängantal som käglan visar. Fäller spelaren fler käglor, får han/hon poäng efter antal fällda käglor. Käglor som blir lutande mot en annan kägla eller mölkkyn (kastpinnen) räknas inte. Käglorna ställs tillbaka att stå på den plats de fallit efter varje spelares kast. Om en spelare missar tre kast i rad, faller han/hon eller laget ur spelet. Spelet vinns genom att uppnå 50 poäng exakt. Överskrider en spelare detta poängantal, faller han/hon ner till 25 poäng.

 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgift: 500:- per lag  ska vara betald senast den

5 augusti 2011.

Avgiften återbetalas ej, utom sjukdomsfall.

Anmälningsavgiften sätts in på plusgiro konto: 570671-8
Södertälje Mölkky Sällskap.

Ange SM201108 samt lagnamn som referens (ex. SM201108 Smurfarna)

 

FRÅGOR OM TÄVLINGEN eller PRESS

Timo Boren e-post timo.boren@bredband.net tel 0707283629

Stefan Carlquist e-post stefan@molkky.se tel 0703671717

 

TÄVLINGSPRISER

1:a pris Guldmedalj + 1000 kr samt VANDRINGPRIS

2:a pris Silvermedalj + 500 kr

3:e pris Bronsmedalj + 250 kr

 

PUBLIK

Ingen avgift för publik. Inga sittplatser medtag gärna egen stol.

 

KRINGAKTIVITETER  

Servering av snabbmat och fika

Lotterier

Försäljning Mölkky produkter

Tävlingar och lekar                               

 

BOENDE

Se även Södertälje Turistbyrå    www.sodertalje.nu

 


Tvetagårdens vandrarhem (SVIF)

Tvetaberg 35

151 66 SÖDERTÄLJE

08-550 980 25

www.tvetagarden.nu

 

Täljegården

Rektorsvägen, Södertälje

073-593 12 94

www.sbbk.se

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skriv ut informations blad

 

 

 

 

 

arrangör: Södertälje Mölkky Sällskap – SMS